Vol 2, No 1 (2018)

JSHP (Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan )

DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v2i1

Business and Management (5), Vocational Education (2), Higher Education (3), Social Science (2)

DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v2i1

Table of Contents

Articles

Jurnal JSHP
PDF
Rihfenti Ernayani, C Prihandoyo, Abdiannur Abdiannur
PDF
1-10
Sri Amanah, Popi Fauziati, Daniati Puttri
PDF
11-18
Totok Ismawanto
PDF
19-26
Tamzil Yusuf, Rihfenti Ernayani
PDF
27-35
Ria Setyawati
PDF
36-45
Gozali Gozali, Ahmad Dardiri, Soenar Soekopitojo
PDF
46-50
Farida Farida, Chandra Irawan, Hilmansyah Hilmansyah
PDF
51-58
Amrullah Amrullah, Aminuddin Aminuddin
PDF
59-63
Syarifur Ridho, Abd Rasyid Syamsuri
PDF
64-68
Muhammad Qomarudin, Mustafa Mustafa, Mochamad Abdul Basir
PDF
69-76
Nawang Retno Dwiningrum, Patria Rahmawaty, Totok Ismawanto
PDF
77-84
Jumardi Budiman
PDF
85-94